Nastan 
 
Projektowanie Wykonawstwo Nadzór 
           
          Gaz Woda Kanalizacja

Dlaczego z całej gamy firmy branży sanitarnej warto wybrać właśnie nas ?1.Podczas fazy projektowania nie przewymiarowujemy średnic stosowanych rur jak i 


długości całej instalacji chroniąc tym samym inwestora przed zawyżonymi kosztami 


wykonawstwa wewnętrznej instalacji gazu, czy przyłącza wodnego.2.Nie stosujemy wobec inwestora zasad „ZZZ” (zrobić, zapłacić , zapomnieć).3.Do każdego inwestora podchodzimy indywidualnie , starając spełniać jego wymagania.


 

4.Projektujemy „logicznie” (jak najkrótsze przebieg trasy instalacji, przyłącza, jak 


najmniej instalacji gazowej w budynku )  jak i „estetycznie”  (zdajemy sobie sprawę z 


tego, że przewody gazowe są niezbyt estetycznym dodatkiem do pomieszczenia, ale 


ponieważ muszą być na wierzchu staramy się prowadzić je tak, aby były jak najmniej 


widoczne ).5.Mamy doświadczenie w wykonawstwie w postaci wykonanych kilkuset przyłączy 


gazowych średniego jak i niskiego ciśnienia, oraz kilkudziesięciu wewnętrznych instalacji 


gazowych, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.6.Poziom wykonawstwa potwierdza fakt, że znajdujemy się na „Liście Kwalifikowanych 


Wykonawców Kluczowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu” 7.Zdajemy sobie sprawę z tego, że zadowolony klient to najlepsza reklama firmy ( co 


potwierdzają statystyki klientów nowych w stosunku do klientów z polecenia ). 8. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem rodzinnym (wg. ustawy o swobodzie działalności 


gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku - zatrudniamy mniej niż 10 osób) co oznacza 


mniejsze koszty stałe, co przekłada się na konkurencyjne ceny wykonywanych usług.