Nastan 
 
Projektowanie Wykonawstwo Nadzór 
           
          Gaz Woda Kanalizacja

O ile wykonywanie przyłączy wodnych czy kanalizacyjnych niezgodnych ze sztuką 


zagraża  zdrowiu lub życiu w niewielkim stopniu, o tyle wewnętrzne instalacje 


gazowe źle wykonane mogą prowadzić do wielu życiowych tragedii ponieważ gaz 


wybucha niszcząc wszystko w około.


Jeden z wielu przykładów jak NIE NALEŻY wykonywać instalacji gazowych


Dla niezorientowanych w temacie podstawowym błędem tej  instalacji  jest to, że część  


doziemna powinna być wykonana z materiałów nie ulegającym korozji  (PE), lub 


zabezpieczone przed korozją. Rura stalowa ( powinna być bezszwowa ) widoczna na 


zdjęciu nie jest pomalowana nawet podkładem antykorozyjnym… po paru latach 


eksploatacji  rura zakopana w ziemi najzwyczajniej przegnije doprowadzając do 

rozszczelnienia instalacji i groźby wybuchu.  


Dlatego jednym z kryteriów doboru wykonawcy oprócz ceny powinno być też 

doświadczenie oraz zachowywanie norm jakościowych.